Rizikové analýzy

Analýza rizika je dle směrnic Ministerstva životního prostředí České republiky a Fondu národního majetku soubor postupů, které umožňují určit druh a stupeň rizika plynoucích z ekologické závady pro člověka a pro složky životního prostředí.

Jedná se zejména o posouzení rizika migrace kontaminujících látek ve složkách okolního prostředí a posouzení rizik pro subjekty ohrozitelné touto migrací.

Stěžejní částí analýzy rizika v případě, že riziko je prokázáno a jeho výše je nepřijatelná, je návrh nápravných opatření a cílových parametrů sanačního zásahu.

Reference

 • BENZINA Bartošovice
  Distribuční sklad BENZINA a.s.
 • BENZINA Žamberk
  Distribuční sklad BENZINA a.s. – část nesaturovaná zóna
 • Předpolí jímacího území Bzenec
  Aktualizace analýzy rizika v předpolí jímacího území – závažná kontaminace podzemních vod těkavými chlorovanými uhlovodíky
 • Průzkum Příbram
  Riziková analýza areálu Bratkovice.
 • Slovnaft a.s. Bratislava
  Rizikové analýzy 12-ti distribučních skladů PHM společnosti na území SR.

Kontaktní údaje

Sídlo a provozovna:
Nad Safinou 342, Vestec, 252 42 JESENICE

Telefon:    +420 777 727 200
email:       sakol@sakol.cz