Ekologické audity

Ekologické audity (EIA) slouží k posouzení ekologického životního prostředí požadované např. při změně majitele pozemku, nemovitostí apod.
Zpracování auditu je požadováno pro zjištění aktuálního stavu, vytipování možných zdrojů kontaminace a míru zranitelnosti životního prostředí.

Pomáhá při zpracování postupů ochrany životního prostředí v rizikových provozech a včasným zásahem minimalizovat případné škody.

Reference

  • Posouzení environmentální rizikovosti čerpacích stanic PHM:
    – komplexní průzkumy pro posouzení míry ekologických zátěží a jejich ohodnocení
    – ekologické audity
    Lokality: Česká republika, Slovenská republika, Rakousko, Spolková republika Německo.
  • Carrefour Brno
    Průzkum horninového prostředí v místě budoucího úložiště pohonných hmot čerpací stanice.

Kontaktní údaje

Sídlo a provozovna:
Nad Safinou 342, Vestec, 252 42 JESENICE

Telefon:    +420 777 727 200
email:       sakol@sakol.cz