Ekotechnologie

Ekologické audity (EIA) slouží k posouzení ekologického životního prostředí požadované např. při změně majitele pozemku, nemovitostí apod.

Umožňují určit druh a stupeň rizika plynoucích z ekologické závady pro člověka a pro složky životního prostředí.

Screening, předběžný, podrobný a doplňkový průzkum různých úrovní. Vrtné průzkumy, laboratorní analýzy

Projektujeme, dodáváme, instalujeme a provozujeme technologie pro odsávání a čištění půdního vzduchu .

Profil společnosti Sakol

Společnost SAKOL-ekotechnologie, spol. s.r.o., Praha byla založena v prosinci roku 1990 a je součástí mezinárodní společnosti INTERGEO Group nabízející služby v oblasti ochrany životního prostředí a souvisejících oborů.

Jedná se zejména o komplexní konzultační, poradenské a dodavatelské služby v oblasti ekologie, geologie, hydrogeologie a inženýrské geologie.

Majetková spoluúčast zahraničního partnera působícího po dlouhou dobu ve stejném oboru umožnila rychlé převzetí praktických „know-how“ při průzkumu a zavádění moderních technologií sanace zemin a podzemních vod.

Reference

Kontaktní údaje

Sídlo a provozovna:
Nad Safinou 342, Vestec, 252 42 JESENICE

Telefon:    +420 777 727 200
email:       sakol@sakol.cz