Průzkumné práce

Reference

 • Chemická čistírna Domažlice
  Průzkum s vymezením kontaminace areálu chemické čistírny a jejího blízkého okolí.
 • Vojenský újezd Hvězdov II
  Průzkum nesaturované zóny horninového prostředí vojenského újezdu Hvězdov II zaměřený na těkavé chlorované uhlovodíky.
 • ZČE Křimice
  ůzkum areálu Rozvodného závodu ZČE v Plzni – Křimicích.
 • Vojenský újezd Kuřivody
  Průzkum tělesa skládky SELSKÁ VRCHA.
 • Skládka TKO Ústí nad Labem
  Plynometrický průzkum rekultivované skládky TKO ve staničení dálnice D8.
 • Vojenský újezd Milovice
  Průzkum areálu bývalého skladu pohonných hmot
 • Stavební obnova železnic Plzeň
  Průzkum areálu zaměřený na vyhodnocení znečištění horninového prostředí, bilance polutantů a návrh způsobu sanace.
 • Los Teques station -CUA, EDO Miranda, Venezuela
  Ekologický průzkum skladu PHM a čerpací stanice s rozsáhlou kontaminací horninového prostředí a podzemních vod ropnými látkami s návrhem technického řešení sanace.
 • SME Šumperk
  Průzkum areálu Rozvodny a jejího přilehlého okolí.
 • MOTOR JIKOV České Budějovice
  Průzkum areálu závodu 03.

Kontaktní údaje

Sídlo a provozovna:
Nad Safinou 342, Vestec, 252 42 JESENICE

Telefon:    +420 777 727 200
email:       sakol@sakol.cz

<a href=“https://www.freepik.com/free-photos-vectors/food“>Food photo created by freepic.diller – www.freepik.com</a>